HIRDETÉS

HIRDETÉS

Könyv

Történelem, tl,dr verzió

Miért nem Kína gyarmatosította a világot? Mi a közös a rabszolgatartásban és az emberi jogokban? Boldogabb lett-e az ember, amikor gyűjtögetőből földművelővé vált? Hogyan hozott az atombomba békét az egész világ számára?

HIRDETÉS

HIRDETÉS

„A folyamatot kell látni” – ez a mondat égett leginkább az agyamba egykori történelemtanárom szájából, azonban jó ideig csak annyi jelentőséget tulajdonítottam neki, hogy ezzel indokolja meg, miért nem kaphat ötöst az, aki egyébként tökéletesen tudja az anyagot. Később be kellett látnom, hogy igaza volt, Yuval Noah Harari könyve, a Sapiens – Az emberiség rövid története pedig tökéletes bizonyítéka annak, hogy alapvetően az egész emberi történelem elmesélhető 400 oldalban, ha a megfelelő jelenségekre fókuszálunk.

Az izraeli történész ugyanis semmi mást nem tett, csak kijelölt három olyan pontot, amelyek szerinte drasztikusan meghatározták az emberi faj fejlődését, és amelyek letéteményesei voltak annak, hogy a homo sapiens kiemelkedjen először az állatvilágból, majd a többi előember közül, végül pedig minden urává váljon a Földön. A Sapiens premisszája ugyan ennyiben összefoglalható, azonban gondolatmenetei ennél jóval komplexebbek, kitér például arra is, hogy hogyan válhatott az európai kultúrkör meghatározóvá a felfedezések korától, milyen szerepet játszottak a birodalmak fajunk kognitív fejlődésében, vagy hogy miért lett a kapitalizmus mindent átható szervező elvvé.

Tényleg úgy érezhetjük tehát, hogy ebből a könyvből mindenre magyarázatot kaphatunk, a szerző pedig remekül rendezi egy egységes narratívába ezeket a látszólag szerteágazó és esetleges eszmefuttatásokat. Igazi olvasmányos, infotainment könyv ez, ahol száraz forráselemzés helyett hipotézisek tömkelege található (ez jellegéből adódóan főleg az őskorra jellemző), a szemléletes analógiák mindig megelőzik az átfogó indoklásokat, mégis elképesztő alaposság és tájékozottság szűrődik át a lapokon.

HIRDETÉS

Harari igazi polihisztor, aki nem áll meg a történelem újragondolásánál, hanem a pszichológia, közgazdaságtan és a természettudományok területére áttévedve igencsak provokatív gondolatok mentén magyarázza ezek összefüggéseit. Kifogástalanul vezeti le, hogy a rabszolgatartás és az emberi jogok egyaránt mesterséges kreálmányok, és épp úgy egy vallásos szintre emelkedő közmegegyezésen alapulnak, mint a modern vállalatok vagy a kapitalizmus léte.

Garantált tehát, hogy a művet olvasva egy percig sem fogunk unatkozni és minden fejezet ad újabb gondolkodnivalót. Ez a lendület egyedül a könyv vége felé bicsaklik meg, ahol a múlt kézenfekvően a jelen és a jövő felé történő kitekintésnek adja át a helyét, azonban a tudomány eredményeinek és azok várható következményeinek felsorolásába kissé már Harari is belefásul. Ugyanakkor valószínűleg ez éppen ellenkezőleg történt: azóta elkészítette a Homo Deust, amely az emberiség történelme után annak jövőjével foglalkozik egy ugyanekkora terjedelmű műben.

Egyszóval ha közérthető, mégis alapos és informatív formában szeretnél olvasni az emberiség történelméről, annak minden tudományterületet és mai életünk sarokköveit meghatározó összefüggéseiről, a Sapiens a te könyved. Meg akkor is, ha a bevett elemzésekkel szemben olyan kérdésekre keresed a választ, hogy a fejlődés boldogabbá is tesz, léteznek-e maguktól értetődő alapvetések – és hajlandó vagy elfogadni már-már tabudöntögetőnek mondható válaszokat ezekre.

Yuval Noah Harari: Sapiens – Az emberiség rövid története
Kiadó: Animus Kiadó
Kiadási év: 2015
Eredeti cím: Sapiens: A Brief History of Humankind
Fordító: Torma Péter
Oldalszám: 384